Actueel

Scheepswerf Boer wil op Het Plaatje dok bouwen voor nieuwe werf

SLIEDRECHT – Scheepswerf Boer heeft plannen om zo spoedig mogelijk op Het Plaatje een dok te bouwen voor een nieuwe werf. Dat bericht het College van B & W aan de gemeente Sliedrecht donderdag 3 januari 2019 in een College Informatiebrief (CIb) aan de gemeenteraad. Samen met de gemeente en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) wordt bekeken hoe dit binnen de vigerende regelgeving kan worden verwezenlijkt.

“Tussen de toekomstig afnemer, L.J. Boer Vastgoed B.V. en de ontwikkelaar (ROM-D) vindt momenteel constructief overleg plaats om ook het verder bouwrijp maken te gaan afronden. Streven van alle partijen is om medio 2019 tot oplevering te kunnen overgaan”,schrijft wethouder Hans Tanis (SGP-ChristenUnie) van Economie. 

PFOA-verontreinigde grond
Over de voortgang van het regionale project kreeg de gemeente Sliedrecht de laatste tijd veel vragen. Tanis: “We kunnen u melden dat er inmiddels al veel is gerealiseerd. De haven is uitgebaggerd en gereed voor gebruik, de kadewand is gerealiseerd en er is drainage aangebracht. Verder is de noodzakelijke sanering in principe uitgevoerd.” Op dit moment wordt onder regie van de OZHZ de sanering in formele zin afgerond. Complicerende factor daarbij is dat de PFOA-verontreinigde grond niet kan worden afgevoerd. “Naar verwachting is op dat punt in het eerste halfjaar van 2019 vooruitgang te verwachten”, aldus Tanis. 

Nauwlettend gevolgd
Het Plaatje is een regionaal project dat onder verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur in uitvoering is genomen door de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Tanis: “Vanuit de lokale portefeuille economie wordt dit project nauwlettend gevolgd. Daar waar mogelijk en noodzakelijk intervenieert de gemeente actief om het proces te faciliteren.”

Investment Regionale Gebiedsontwikkeling
Invest in the Drecht Cities

Kom in contact

Wil jij meer weten over de regio en de mogelijkheden die de Drechtsteden biedt? Neem dan contact met ons op.

Stuur een bericht

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline