Over Deal Drecht Cities

Ontwikkelen & Revitaliseren

Over ROM-D

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden werkt aan de economische ontwikkeling van onze regio en zet zich in voor versterken en verbeteren van bedrijfsterreinen en industriegebieden.

De belangrijkste doelstelling van de ROM-D is het meewerken aan het behoud en de creatie van werkgelegenheid, door via gebiedsontwikkeling werklocaties te ontwikkelen. Dit betreffen veelal ontwikkelingen en herontwikkelingen van bedrijfsterreinen.

ROM-D is vooral een uitvoeringsorganisatie en opereert vrij autonoom en proactief in de regio. Zij spot probleemlocaties, mogelijkheden en kansen en legt nauw contact met (betrokken) eigenaren om met hen in gesprek te geraken over mogelijke (her)ontwikkelingen en/of verplaatsingen.

De ROM-D onderzoekt de mogelijkheden door business case te vervaardigen, waarbij zo nodig subsidiemiddelen worden aangetrokken om onrendabele delen van de projecten te dekken. De ROM-D handelt daarbij altijd binnen de grenzen van de geoorloofde staatssteun. In de Drechtsteden gaat het vaak om vrijspelen van watergebonden locaties ten behoeve van bedrijven die daar behoefte aan hebben.

De ROM-D is te typeren als het ‘oliemannetje’ tussen markt en overheid. ROM-D werkt altijd intensief samen met betrokken overheden (kent daar de weg goed) en lokale marktpartijen.

Meld je aan op 'The daily Deal'
en ontvang de laatste regio updates
direct in je mailbox.

Aanmelden nieuwsbrief
skyline